Steelworks_Specific expertise_Nedschroef

Een uitdagende niche

De koudvervormingsmachines van Nedschroef
Leestijd
6 minuten

Veruit de meeste moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen die in doe-het-zelf-zaken te vinden zijn, worden op traditionele wijze gemaakt. Maar sommige fabrikanten verkiezen koudvervormingstechnieken omwille van de hogere outputkwaliteit, beperktere materiaalkost en de mogelijkheid om complexere objecten te maken. Nedschroef Machinery in Herentals ontwerpt en bouwt koudvervormingsmachines voor de wereldmarkt. Het is een niche, en een erg uitdagende. “Als je in drie maanden tijd een machine met 10.000 componenten wil maken moeten je engineering en logistiek goed georganiseerd zijn,” zegt Technisch Directeur Peter Janssen.

Bijna alle bouten, schroeven en meubelbeslag die je overal ter wereld in doe-het-zelf-zaken vindt worden gemaakt met traditionele technieken zoals draaien en frezen waarbij materiaal wordt verwijderd. Maar toenemende arbeids- en materiaalkosten doen bepaalde fabrikanten overstappen op koudvervorming of een combinatie van beide technieken. Dat is zeker zo wanneer het gaat om complexe bevestigingsstukken zoals er gebruikt worden in de auto-industrie.

 

Complexe metalen objecten met hoge precisie

“Koudvervorming betekent het vervormen van een eenvoudig metalen stuk tot het exact de juiste vorm heeft,” vertelt Peter Janssen. “Het is een heel veelzijdige techniek waarmee je haast elk denkbaar object kunt maken, ook tandwielen en schroefdraad. Vertrekkend van een eenvoudige metalen cilinder heb je vier tot zes vervormingsstappen nodig om je eindproduct te maken, afhankelijk van de complexiteit ervan.”

Een bijkomend voordeel van koudvervorming is de productiesnelheid. Peter Janssen: “Deze machines hebben een outputsnelheid van tussen 75 en 300 stuks/min terwijl traditionele machines soms meerdere minuten nodig hebben om een stuk te maken. Bovendien wordt het materiaal sterker tijdens de koudvervorming. En koudvervorming maakt geen afval zoals de splinters van de traditionele metaalbewerking. Het koudvervormde stuk heeft exact hetzelfde gewicht als de initiële cilinder. Bij grote hoeveelheden scheelt dat aanzienlijk in materiaalkost.”

Nedschroef
Koudvervorming is een zeer veelzijdige techniek waarmee een eenvoudige metalen cilinder kan veranderd worden in een erg complex object.

Op maat gemaakt proces

Het enige nadeel van koudvervorming is de hogere kost voor engineering en ontwikkeling. “Onze machines worden op maat gemaakt,” zegt Janssen. “Fabrikanten komen bij ons met een prototype van wat ze willen maken. Wij bekijken hoe we dat met koudvervorming kunnen doen. Het vraagt gemiddeld 500 uren engineering om het hele productieproces uit te tekenen. Het eindresultaat is een machine die tot 20 meter lang en 4 meter breed kan zijn. Zo’n machine weegt tussen de 15 en de 275 ton en bevat 5000 tot 12.000 hoogtechnologische componenten. Je begrijpt dat dit een grote investering is. Klanten moeten al minstens een productievolume van 150.000 stuks hebben om er winst mee te maken.”

 

Twaalf weken doorlooptijd

Janssen herinnert zich dat de productie van zo’n machine vroeger tot een jaar kon duren. “Zo deden we vijftien jaar geleden business,” zegt hij. “Die tijden zijn voorbij. Nu worden machines just-in-time besteld, op basis van getekende contracten voor de afname van eindproducten. Zo verzekeren klanten zich van hun investeringsreturn. Daardoor hebben wij nog een doorlooptijd van maximaal twaalf weken, met boetes in geval van vertraging. En de markt is ook in andere opzichten veeleisender geworden. Tegenwoordig moeten we volledig operationele productieprocessen afleveren, geen naakte machines. Bij oplevering moeten we dus aantonen dat de machine productief is, niet dat ze aan bepaalde specificaties voldoet.”

Vandaag de dag moeten we bij levering de productiviteit van de machine bewijzen, eerder dan aantonen dat ze aan bepaalde specificaties voldoet.

Best performer blijven

De afgelopen jaren heeft Nedschroef Machinery geleidelijk zijn organisatie aangepast aan de nieuwe markteisen. Zo hebben ze een nieuw Techno Centre opgezet waar klanten training krijgen en tests uitvoeren in het kader van hun procesontwikkeling. Ook de logistiek werd gereorganiseerd en bijkomende opslagruimte werd gebouwd (zie ook ‘Zorg voor elk detail’). Peter Janssen verduidelijkt: “In tegenstelling tot vroeger nemen we een belangrijk deel van onze componenten in stock op basis van forecasts op de verkoop. We bestellen componenten ook op voorhand, dat geeft meer marge om een betere prijs te bedingen. Dat soort zaken laat ons toe om tot de beste performers in onze markt te blijven behoren.”

​​​​​Sterk,lekvrij en perfect vlak

Een ogenschijnlijk triviaal maar essentieel element van de koudvervormingsmachines van Nedschroef is de basis waarop ze staan, in feite een grote rechthoekige bak. “Die basis heeft drie functies,” legt Peter Janssen uit. “Ten eerste moet hij het volledige gewicht van de machine dragen, dat kan oplopen tot 275 ton. Daarnaast is het ook een soort bassin waarin oliën, die tijdens de productie of bij een onderhoudsbeurt uit de machine lekken, worden opgevangen, conform de geldende milieuvereisten. En ten derde moet de basis ook verhinderen dat de machine stilletjes gaat verschuiven door de trillingen van het proces. Daarom moet de bodemplaat bijzonder sterk zijn, 100% lekvrij en perfect vlak, met een maximale tolerantie van 1 tot 2 mm. Ik kan je verzekeren dat dat heel moeilijk is bij lengtes tot 20 meter, dus hebben we topklasse leveranciers nodig met uitstekende expertise in lassen. Bovendien is de productie van de basis een van de kritische elementen in onze productieplanning: ze moet op vraag op heel korte tijd gemaakt worden. Om al die redenen vertrouwen we dat werk toe aan TCS.”

Steelworks_Specific expertise_Nedschroef_2858
De basis van de machine moet 100% lekvrij en perfect vlak zijn, dat vereist topklasse lasexpertise.

 

Zorg voor elk detail

TCS fabriceert niet alleen de machinesokkels voor Nedschroef Machinery maar heeft daarnaast de hijskranen geleverd voor het atelier in Herentals en verzorgt ook het preventief en correctief kraanonderhoud. Bovendien is de langdurige professionele samenwerking recent op nieuw terrein gekomen met de bouw van het Techno Centre en de uitbreiding van de opslagplaats. “TCS trad hierbij op als turnkey contractor,” zegt Peter Janssen. “Dat was een opluchting voor ons. Veel aannemers nemen het niet al te nauw met de voorbereiding en planning van een project, maar TCS is anders. Hun voorstel was tot in de puntjes uitgewerkt, zonder onduidelijkheden. En tijdens het bouwproject zijn ze even goed georganiseerd als bij hun kraan- of staalbouwprojecten, zonder iets aan het toeval over te laten en met zorg voor elk detail.”

Turnkey Projects_Nedschroef
Door een hoogspanningskabel in de ondergrond van het nieuwe Techno Centre moest TCS de plannen en constructiescenario’s wijzigen.

 

Geïnspireerd door dit verhaal?